Kontakt

Napíšte nám: nocvyskumnikov@sovva.sk

Manažérka projektu:
Martina Šinková, sinkova@sovva.sk, +421 948 400 929

Koordinátor súťaží:
Jakub Uhlík, uhlik@sovva.sk, +421 908 181 162

Projektová koordinátorka pre Banskú Bystricu:
Martina Chalachanová, chalachanova@sovva.sk, +421 905 943 789

Projektová koordinátorka pre Žilinu:
Miroslava Konrádová, konradova@sovva.sk, +421 904 529 262  

Projektový koordinátor pre Košice:
Peter Štofko, stofko@sovva.sk, +421 911 359 505

Projektový koordinátor pre Poprad:
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., Astronomický ústav SAV
vrusin@ta3.sk , +421 910 280 253

Organizátori

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. (SOVVA)

Občianske združenie SOVVA bolo v roku 2007 založené s cieľom podporovať výskumné a inovačné aktivity na Slovensku, prepájať akademickú a priemyselnú sféru a budovať porozumenie medzi vedou a širokou verejnosťou, a to prostredníctvom rôznych aktivít zameraných na popularizáciu vedy. Aj preto sme hrdí, že od roku 2007 organizujeme najväčšie slovenské podujatie v tejto oblasti -  FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov. Adresa: Stefanikova 19, 811 05 Bratislava.

www.sovva.sk

Slovenská akadémia vied (SAV)

SAV je samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Hlavným poslaním SAV a jej organizácií je realizovať základný a aplikovaný výskum v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied.

www.sav.sk

Euractiv.sk

EurActiv.sk  je súčasťou siete portálov EurActiv, ktorá informuje o vývoji európskych politík v 11 jazykoch , predstavuje najväčší slovenský informačný portál o dianí v Európskej únii. Poskytuje prehľadný súbor aktuálnych článkov a analýz z rozličných oblastí európskej politiky a jej slovenských súvislostí.

www.euractiv.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

CVTI SR je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej republiky zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.

www.cvtisr.sk

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...