Bratislava - Falling Walls Lab Slovakia

Falling Walls Lab Slovakia

29. 9. 2017, 12:30 - 16:45
Moyzesova sieň Filozofickej fakulty UK, Vajanského nábrežie Bratislava

Falling Walls Lab je náročný, inšpirujúci a interdisciplinárny formát pre výnimočné talenty, ktorý prichádza prvýkrát na Slovensko. Poskytuje príležitosť excelentným vedcom a odborníkom prezentovať svoje inovatívne myšlienky, výskumné projekty a sociálne iniciatívy.
Každý účastník má na prezentáciu 3 minúty.
Vítané sú všetky disciplíny: od poľnohospodárstva, medicíny, cez ekonomiku, inžinierstvo až po humanitné vedy. Prestížna odborná porota udelí ocenenie najlepším účastníkom.
Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecké a podnikateľské inovácie, iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi výnimočnými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí.

Falling Walls Lab Slovakia organizuje Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, Žilinskou univerzitou, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskum a vývoj (SOVVA) a Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Falling Walls Lab Slovakia je zároveň sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov 2017.

PROGRAM (PDF download)

12:30 - 13:00
Príchod a registrácia účastníkov a publika, občerstvenie
13:00 - 13:30
Oficiálne otváracie FWLS video
Príhovor - Prof. Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Príhovor - Prof. Peter Moczo, prezident FWLS
Príhovor  - Ing. Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Príhovor  - Dr. Joachim Bleicker, veľvyslanec Nemecka
Otvorenie podujatia a pozvánka k prezentáciám  - Prof. Vladimír Bužek, predseda poroty FWLS
13:30 - 15:00
Prezentácie finalistov FWLS
15:00 - 15:20
Hodnotenie poroty  / prestávka, občerstvenie
15:20 - 15:35
Prednáška - Dorothy M. Metcalf-Lindenburger - bývalá astronautka NASA, USA
15:35 - 15:45
Vyhlásenie víťazov - Prof. Vladimír Bužek, predseda poroty FWLS,
Prof. Peter Moczo, prezident FWLS a Christian Ahlrep, MA, DAAD representative,
15:45 - 16:45
Networking a recepcia

Ďalšie informácie a online prihlášku nájdete:

www.fwlslovakia.sk

http://www.falling-walls.com/lab/apply

http://uniba.sk/projekty/fwl.

http://www.falling-walls.com/lab/apply

 (Zdroj: www.falling-walls.com)

Kontakt:

Univerzita Komenského v Bratislave
Email: fwlslovakia@uniba.sk
www.uniba.sk/projekty/fwl

Falling Walls Lab
Falling Walls Foundation
Chausseestrasse 8E
10115 Berlin, Germany
Email: lab@falling-walls.com
Phone: +49 30 609 88 39 71
www.falling-walls.com

 

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...