Hvezdáreň Medzev

29.9.2017, piatok, 10:00 - 20:30
Pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja.
Hvezdáreň a planetárium Medzev /Štóska 174, 044 25 Medzev/

Program      

Od 10:00 h pre MŠ, ZŠ a SŠ: priame pozorovanie oblohy /v prípade priaznivého počasia

  • Astronomické tvorivé dielne
  • Prehliadky výstav: mini výstava meteoritov
  • Výstava o Vesmírnom počasí
  • Pokusy – otvorená hodina fyziky

O 11:00 h Vedecká cukráreň – prednáša Doc. Gális– téma: Vesmírne desatoro

Od 15:00 h program pre širokú verejnosť

  • Výstavy, prehliadka objektu hvezdárne s výkladom,
  • Pozorovanie oblohy, výklad o Planetárnom parku,
  • Vstupy do planetária o: 15:30 h, o 17:00, o 19:30 h

Organizátori podujatia: Hvezdáreň Medzev a CVČ – Regionálne centrum mládeže v Košiciach.

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...