Vedecké kaviarne

V rámci sprievodných podujatí pred festivalom vedy Európska noc výskumníkov sa môžete tešiť na vedecké kaviarne pod názvom VEDA V CENTRE so skvelými slovenskými odborníkmi, ktoré budú venované atraktívnym témam:

Miesto realizácie podujatí: budova CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná sála 2. posch.

Vstup na podujatia je pre verejnosť voľný.

Názov: VEDA V CENTRE: Tatranské plesá – hrozí im postupný zánik?
Téma: Enviromentálna politika, Ekológia
Prezentujúci: prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD. Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Čas: 28. 09. 2017 17:00

Názov: VEDA V CENTRE: Huby v prírode a v našom živote 
Téma: Živá príroda a chemické vedy 
Prezentujúci: Ing. Anton Janitor, CSc., PhDr. Ladisav Hagara, PhD. Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV 
Čas: 29. 06. 2017 17:00

Názov: VEDA V CENTRE: Roboty v službách prieskumu Slnečnej sústavy
Téma: Neživá príroda 
Prezentujúci: Ing. Michal Smíšek, PhD., Nemecká vesmírna agentúra /DRL/
Čas: 27. 07. 2017 17:00

 

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...