Veda v osade

 
Občianske zduženie Equity v spolupráci so SOVVA, o.z.  v tomto roku už ôsmykrát organizuje v rámci Európskej noci výskumníkov podujatie Veda v osade. Noc výskumníkov prináša vedu aj tým, ku ktorým vedci a výskumníci bežne neprichádzajú, deťom žijúcim v odľahlých, často krát aj chudobných kútoch Slovenska. V lokalitách, odkiaľ je pre deti jednak ďaleko, jednak draho zájsť na podujatie konané vo veľkých slovenských mestách. Pre veľký záujem o tento projekt zo strany škôl sa podujatia uskutočnia v rámci dvoch dní na viacerých miestach.

PROGRAM:

Štvrtok 28.9.2017

  • 15:00 – 17:00 - Komunitné centrum Veľká Ida
    (vedecká show, stretnutie s obyvateľmi a pracovníkmi ETP Slovensko)

Piatok 29.9.2017

  • 08:00 – 10:00 - Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou (vedecká show)
  • 11:00 – 13:00 - Základná škola Ľ. Podjavorinskej, Luník IX, Košice (vedecká show)
  • 13:30 – 15:30 - Stretnutie výskumníkov so starostom MČ Luník IX, obyvateľmi Luníka IX a klientmi ETP Slovensko v komunitnom centre mesta Košic
  • 16:30 – 19:00 - Komunitné centrum Budulovská, Moldava nad Bodvou (vedecká show a vystúpenie rómskych hudobníkov)

Zameranie vedeckej show:

1. Blok

Kto žije na dne potoka – deti precítia pestrosť života na dne potokov a riek a dozvedia sa niečo o zvieratkách, ktoré uvidia

Lektori:
Doc. Tomáš Derka - Katedra ekológie PriFUK, odborník na ekológiu vodných tokov a vodný hmyzMgr.
Katarína Gregušová - doktorandka na Katedre ekológie PriF UK, zaoberá sa ekológiou vodných tokov a vodným hmyzom, najmä pakomármi

2. Blok

Hady nie sú slizké a žaby sa nemenia na princov – blok bude zameraný na poznanie obojživelníkov a plazov, ktorých sa mnohí ľudia boja, majú voči nim predsudky a štítia sa ich, aj keď sú to neškodné a pekné zvieratká.

Lektori:
Mgr. Peter Mikulíček, PhD – učiteľ na Katedre zoológie PriF UK, ktorý sa zaoberá výskumom obojživelníkov a plazov u nás i vo svete,
Mgr. Matej Kautman, PhD – ako zoológ sa venuje obojživelníkom a plazom a ich inváznym ochoreniam. Pracuje na Ústave zoológie SAV

3. Blok

Čo nás môžu naučiť naši predkovia – ak vedeli byť výnimoční naši predkovia, prečo by sme nemohli byť výnimoční aj my dnes
 
Lektori:
PhDr. Zuzana Drugová – etnologička, pracuje na Metodickom centre Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Venuje sa aj rôznym formám prezentácie folklóru

4. Blok

Čo skrývajú kamene  – Dôkazy o živote na Zemi pred miliónmi rokov sa nachádzajú všade okolo nás. Rozprávanie o živote a podmienkach na zemi od jej vzniku až po dnešné časy. Skúmanie skamenelín, mikroskopický výskum hornín, výroba odliatkov a modelov.
 
Lektori:
Doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD – Katedra geológie a paleontológie PriF UK v Bratislave
Mgr. Peter Kiss – Katedra geológie a paleontológie PriF UK v Bratislave
Lektori na pôde Katedry geológie a paleontológie PriF UK v Bratislave skúmajú, akými mechanizmami sa mení tvár Zeme od jej vzniku počas miliónov rokov. Hľadajú spôsoby, ako predpovedať a riešiť dnešné problémy súvisiace so zmenami na planéte Zem.

5. Blok

Fyzika okolo nás z pohľadu žiakov - Prezentácia fyzikálnych experimentov žiakmi Gymnázia Karola Štúra v Modre.

Lektori:

PaeDr. Jozef Trenčan, učiteľ fyziky na Gymnáziu Karola Štúra v Modre a jeho žiaci

6. Blok

Nie je kameň ako kameň - Stretnutie s rôznymi nerastnými surovinami - kameňmi, ktoré deti používajú v bežnom živote.
 
Lektori:
Mgr. Peter Šottník, PhD - Katedra ložiskovej geológie PriF UK, odborník na baníctvo a ťažbu nerastných surovín
Mgr. Peter Sekula - doktorand na Katedre ložiskovej geológie PriF UK


V roku 2016 Veda v osade navštívila Markušovce a Rudňany. Deti v základných školách mali možnosť zoznámiť sa s tajomstvami geológie, chémie, fyziky, biológie, geografie, ale aj cirkusového umenia. Zažili veľa zábavy, využili možnosť nielen všetko vidieť a počuť, ale hlavne chytiť, vyskúšať, bádať a špekulovať spolu s lektormi - výskumníkmi. Na záver výskumníckeho dňa priniesli vedci vedeckú šou priamo obyvateľom (starým – mladým – všetkým) rómskej lokality v Rudňanoch. Viac info

V predchádzajúcich rokoch sme spolu s výskumníkmi z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela a Slovenskej akadémie vied zrealizovali stretnutia so žiakmi základných, stredných a špeciálnych škôl a deťmi v komunitných centrách  na Šumiaci, v Kremnici, Moldave nad Bodvou, Starej Ľubovni, Ostrovanoch, v Muránskej Dlhej Lúke, v Jelšave, v Spišskom Hrhove, v Spišskom Podhradí, Plaveckom Štvrtku, Novom Živote, Stráňach pod Tatrami, Spišskom Štvrtku a Humennom, v Markušovciach a Rudňanoch.

Archív:

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...