Prednášky 2014

Bionika inšpirovaná prírodou

Prezentácia spoločnosti Festo a projektu Bionic Learning Network.
Prednáša: Dr. Elias Knubben, Head of Corporate Bionic Projects, Festo AG & Co. KG, Esslingen

Sú astronauti nad vecou?

Moderovaná diskusia s astrobiologičkou Michaelou Musilovou a druhým Slovákom, ktorý by mal prekročiť hranicu vesmíru Róbertom Vokálom.


Slovenské objavy nových mayských pyramíd v pralesoch severnej Guatemaly 

Prednáša: Prof. Milan Kováč, PhD., Filozofická fakulta, Katedra porovnávacej religionistiky, Univerzity Komenského v Bratislave

Genetika je dobrodružstvo, od skúmavky k ľuďom

Prednáša: Mgr. Gabriela Pavlíková, PhD., RNDr. Miroslav Tomka, PhD., Oddelenie lekárskej genetiky, MEDIREX GROUP ACADEMY

Diskusia na tému neškodnosti, bezpečnosti a prospešnosti nanomateriálov v našom každodennom živote

Diskutujú: MUDr. Jana Tulinská, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita, MUDr. Katarína Volkovová, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita, Ing. Matej Mičuščík, PhD. Ústav polymérov SAV, RNDr. Alena Gábelová, CSc. Ústav experimentálnej onkológie SAV, Ing. Janka Kišacová, PhD. Ústav verejného zdravotníctva SR - Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, RNDr. Dušan Janičkovič - NCP za oblasť Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie, Ing. arch. Jana Tomková – Národný NCP koordinátor Horizontu 2020

FABLAB – verejný priestor pre realizáciu snov tvorivých ľudí

Prednáša: Jozef Vaško, CVTI SR

Podpora technického vzdelania pre základné a stredné školy s možnosťou využitia aj na univerzitách

Prednáša Ing. Jaromíra Kříža zo spoločnosti Merkur toys, s.r.o

Dá sa vypočítať, ktorá škola je lepšia?

Prednáša: Ing. Pavol Kaclík, analytik a RNDr. Mária Kolková, PhD., analytička, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...